Deskriptiv statistik

Forside_Deskriptiv statistik

Fra forordet

Formålet med denne bog er at indføre og træne læseren i brugen af den deskriptive statistiks værktøjer. Kendskab til disse værktøjer er en forudsætning for at få udbytte af statistiske publikationer.

Bogens målgruppe er studerende ved universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier og andre læreanstalter, hvor der undervises i statistik eller samfundsbeskrivelse.

Deskriptiv statistik kan som metodelære supplere Beskrivende økonomi/Deskriptiv økonomi  eller andre lærebøger i erhvervs- og samfundsbeskrivelse. Ved en sådan kombination vil bogen med fordel kunne anvendes ved øvelsesundervisning.
Deskriptiv statistik kan samtidig benyttes som introduktion til faget statistik.
Bogens eksempler og øvelsesopgaver vedrører aktuelle, nationale og internationale samfundsmæssige problemer.

Indholdsfortegnelse

1  Statistisk metode
2  Misbrug af statistik
3  Tabeller
4  Indeks
5  Standardberegning
6  Vækstrate
7  Grafer
8  Logaritmiske grafer
9  Positionsmål
10 Spredningsmål
11 Lorenz-kurve
12 Tidsrække
13 Regression
14 Korrelation
15 De kære statistikker
16 Rapportskrivning
Appendiks 1. Begyndervejledning i Excel. Eksempel: Figur over binomialfordeling-normalfordeling
Appendiks 2. Begyndervejledning i Excel. Eksempel: Histogram over stikprøvegennemsnit
Appendiks 3. Indtastning af formler i Word
Litteraturoversigt
Opgaver
Stikordsregister