Det dobbelte bogholderis princip/Principle of Double-Entry Bookkeping

Forside_Det dobbelte bogholderis princip

Forord/Preface:

A lot of students learn the rules of accounting without understanding the rules. When you have read this booklet you will understand.

Indholdsfortegnelse

 1  Beholdningsstørrelser kontra strømstørrelser
2  Balancen
3  Aktivkonti og passivkonti
4  Indtægtskonti og omkostningskonti
5  Flere eksempler
6  Vareregnskabet. Løbende lageropgørelse
7  Vareregnskabet. Periodisk lageropgørelse
8  Lagerligningen
9  Afskrivninger
10 Skattemæssige afskrivninger
11 Anden periodisering
12 Afslutningsskema med resultatopgørelse

Contents

1 Stock variables versus flow variables
2 Balance sheet (Statement of Financial Position)
3 Asset accounts and liability accounts
4 Cost accounts and income accounts
5 More examples
6 Stock record. Current stocktaking
7 Stock record. Periodical stocktaking
8 The stock equation
9 Depreciations
10 Tax-deductible depreciation
11 Other examples of periodizing
12 Closing of account form with profit and loss account