Statistik-hjælperen – Med Excel-vejledning

Fra forordet til 3. udg.

Denne lille bog er en håndsrækning til brugere af lærebøger i statistik, som ofte hvad angår facon og vægt minder om mursten – og desuden ofte er skrevet på engelsk. “Murstenene” virker afskrækkende, og for alt for mange studerende forbliver de næsten i bogstavelig forstand en lukket bog.

Utallige er de henvendelser, som jeg har fået fra frustrerede studerende, som spurgte, om jeg dog ikke kunne henvise til en god, letforståelig dansk statistikbog. Mine svar bevirkede dog blot, at de studerende kom til at sidde med to mursten i stedet for kun èn. Jeg valgte derfor at udgive mine plancher og redigerede forelæsningsnoter. De mange henvendelser, som jeg har fået fra lettede studerende, viser at Statistik-hjælperen har ramt plet.

Statistik-hjælperen er altså ikke tænkt som en egentlig lærebog; men bliver dog nu med fordel benyttet på mange ét-semester kurser. Mange mindre vigtige ting er bevidst udeladt; og for at bogen ikke skulle svulme op, er der ikke gjort særlig meget ud af diskussion af forudsætningerne for brugen af de forskellige sandsynlighedsfordelinger. Det står i forvejen i de lærebøger, som Statistik-hjælperen er tænkt som en støtte til.

De vigtigste begreber inden for teoretisk statistik (stokastik) er vist i oversættelse fra engelsk til dansk, og indholdet af begreberne er forklaret. Bogens notation er amerikansk – med skelen til Erlang S – Statistiske tabeller.

Trykfejl fra 2. udgave er rettet, teksten er visse steder shinet up, og der er tilføjet et kort afsnit om andre udvælgelsesmetoder end simpel, tilfældig udvælgelse.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1   Statistisk metode
Kapitel 2   Positionsmål og spredningsmål
Kapitel 3   Sandsynlighedsregning
Kapitel 4   Diskrete sandsynlighedsfordelinger
Kapitel 5   Normalfordelingen
Kapitel 6   Sandsynlighedsfordeling for stikprøvegennemsnit
Kapitel 7   Konfidensintervaller
Kapitel 8   Chi-i-anden fordelingen. Konfidensinterval for varians
Kapitel 9   Hypoteseprøvning
Kapitel 10 Sammenligning af to varianser. F-fordeling
Kapitel 11 Sammenligning af to middeltal
Kapitel 12 Variansanalyse
Kapitel 13 Simpel lineær regression og korrelation
Kapitel 14 Multipel regressionsanalyse
Kapitel 15 Chi-i-anden test
Bilag. Statistiske tabeller
Stikordsregister