Løgstrup-bog

Forside_Løgstrup-bog   Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne

5 stjerner i Jyllands-Posten: … “Og den er tilmed skrevet meget pædagogisk, så alle kan følge med” (Henrik Gade Jensen)

Forord

I sin bog Historien om K. E. Løgstrup, skriver Ole Jensen, at man kan vælge fra i Løgstrup efter niveau. Man kan vælge fra ved hans filosofi eller ved hans teologi eller ved hans etik eller ved hans kristendom. Ole Jensen tager det hele med: “Jeg går planken ud med Løgstrup.”

Vi kan følge K. E. Løgstrup et meget langt stykke. Men vi vælger fra ved hans etiske analyser af samfundsindretningen, dvs. ved hans samfunds-etik eller material-etik, som han kalder det. Det er egentlig også et mærkeligt udtryk Ole Jensen anvender, for går man planken ud, ender man jo med at falde i vandet!

Ifølge den amerikanske nobelpristager i økonomi, Paul A. Samuelsen, gælder det for flere store personligheder, at de aldrig erhvervede sig en klar forståelse af grundlæggende nationaløkonomi. Som eksempler nævner han Winston Churchill og Albert Einstein: “… all his life, Churchill was a babe in the woods when it came to economics” og “… Einstein’s writings reveal a charmingly naïve understanding of the economic world that might shame a schoolchild”. Vi vil i denne bog påvise, at Løgstrup i nævnte henseende kan sidestilles med Churchill og Einstein!

EinsteinLøgstrupChurchill

Indholdsfortegnelse

Del I: Verdensindretningen og menneskelivets grundvilkår

Kap. 1: Den etiske fordring
Kap. 2: Etisk deskriptive fænomener
Kap. 3: Moralens forankring

Del II: Samfundsindretningen og det økonomiske livs grundvilkår

Kap. 4: Begrebet materialetik
Kap. 5: Økonomiske grundbegreber og Løgstrups syn på dem
Kap. 6: Egennytten og egeninteressen som drivkraft
Kap. 7: Konflikten mellem moral og økonomi
Kap. 8: Løgstrups analyser omkring moral og økonomi

Del III: Testning af idéerne med livsytringerne og med vanskelighederne

Kap. 9: Testning af idéerne med livsytringerne
Kap. 10: Testning af idéerne med vanskelighederne

Appendiks: The Fable of the Bees